تماس با ما
باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

برای افزایش طول عمر باطری ماشین خود باید چه کارهایی انجام دهیم؟

برای افزایش عمر باطری ماشین ابتدا می بایست آن را همیشه شارژ نگه دارید. ( یعنی چراغ باطری همیشه سبز باشد – اصولا سبز یعنی باطری شارژ است و مشکی نیاز به شارژ { در صورت مشکی شدن با شارژ کردن باطری مجدد چراغ سبز و شارژ شده میشود} )

و اگر باطری اتمی ماشین خود را برای مدت زیادی شارژ نکنید صفحات داخلی آن سولفاته کرده و دیگر غیر قابل استفاده می شود. توجه نکردن به این شارژ باطری باعث کاهش طول عمر باطری ماشین میشود
اگر مدت زیادی از ماشین خود استفاده نکنید باعث خراب شدن باتری ماشین شما می شود.
توصیه باطری اطمینان به شما عزیزان این است که حداقل یکبار در هفته به باتری ماشین خود استارت بزنید و چند دقیقه ایی ماشین روشن باشد (حدود ۱۵ دقیقه) یا اینکه اگه این کار را نمیتوانید انجام دهید یکی از سر باطری های مثبت یا منفی را از قطبهای باطری جدا کنید .
در باطری های اسیدی همیشه سطح الکترولیت یا آب باطری را کنترل کنید. میزان آب باطری ماشین موجود در محفظه باطری بایستی ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر بالاتر از صفحات سربی آن باشد.
در صورتی که میزان آب باطری موجود درون محفظه در دوره های زمانی کوتاه بخار شود و سطح آب باطری کاهش یابد،
احتمالا آفتامات دینام خراب است ( شارژ بی از حد (نرمال شارژ باطری چیزی حدود ۱۳٫۵ تا ۱۴٫۵ ولت برق است) ) و در صورت عدم توجه کافی خرابی زود هنگام باطری ماشین را منجر می شود.
در صورتی که میزان آب باطری در سلول ها یا همان خانه های باطری زیاد باشد ممکن است شارژ باطری سبب پاشش آن به زیر درب موتور شده و خسارات جدی را به رنگ باعث شود.

 

افزایش طول عمر باطری ماشین

چه عواملی باعث کاهش عمر باطری ماشین سرعت می شود؟

۱- کج بودن باطری ماشین در جای خود
۲- استفاده از باتری های تاریخ گذشته
۳- سولفاته شدن سر باطری ماشین ها
۴ – استارت زدن زیاد در روز و گرفتن بیش از حد توان قدرت باتری خودرو
۵- استفاده مداوم از کولر ماشین به هنگام ترافیک و پایین بودن دور دینام
۶- نشت کردن آب باتری از خانه یک باتری به خانه ی دیگر باتری ماشین
۷- اهمیت ندادن به میزان آب باتری موجود در خانه های باتری و یا مخلوط شدن مواد تخریب کننده با آن.
۸- خوردگی قطب های مثبت و منفی باطری (محل های اتصال بست هایی که به موتور و دیگر اجزا می روند) که دلیل از عدم تمیز کردن و شستن به موقع سر باتری می باشد.

۹- این مورد یک مورد خیلی خاص است – که توجه به آن خیلی اهمیت دارد – در اغلب موارد بسیار دیده شده باطری هیچ مشکلی ندارد و مصرف کننده به مشکل میخورد – این است که مصرف کننده فکر میکند باطری خراب شده و عیب از باطری است – در ابتدای مقاله اعلام شد همیشه باید باطری شارژ باشد – خیلی وقتها مصرف کننده ها از ماشین خیلی کم استفاده میکنن این عدم استفاده از خودرو باعث میشود باطری بصورت طولانی و پلکانی دچار افت ولتاژ و سپس با خالی شدن شارژ باطری مواجع شود – که باید اعلام کنیم در این یک مورد خاص باطری خوشبختانه سالم است و فقط با شارژ کردن مجدد باطری ردیف میشود و قابل استفاده هستش – که نشانه این که باطری فقط شارژ میخواد این هستش که چراغ باطری مشکی میشود .

      

عمر باطری ماشین – عمر باطری ماشین  –  عمر باطری ماشین  – عمر باطری ماشین  –  عمر باطری ماشین  –  عمر باطری ماشین  –  عمر باطری ماشین برای افزایش طول عمر باطری ماشین خود باید چه کارهایی انجام دهیم؟ برای افزایش عمر باطری ماشین ابتدا می بایست آن را همیشه شارژ نگه دارید. ( یعنی چراغ باطری همیشه سبز باشد – اصولا سبز یعنی باطری شارژ است و مشکی نیاز به شارژ { در صورت مشکی شدن با شارژ کردن باطری مجدد چراغ سبز و شارژ شده میشود} ) و اگر باطری اتمی ماشین خود را برای مدت زیادی شارژ نکنید صفحات داخلی آن سولفاته کرده و دیگر غیر قابل استفاده می شود. توجه نکردن به این شارژ باطری باعث کاهش طول عمر باطری ماشین میشود اگر مدت زیادی از ماشین خود استفاده نکنید باعث خراب شدن باتری ماشین شما می شود. توصیه باطری اطمینان به شما عزیزان این است که حداقل یکبار در هفته به باتری ماشین خود استارت بزنید و چند دقیقه ایی ماشین روشن باشد (حدود ۱۵ دقیقه) یا اینکه اگه این کار را نمیتوانید انجام دهید یکی از سر باطری های مثبت یا منفی را از قطبهای باطری جدا کنید . در باطری های اسیدی همیشه سطح الکترولیت یا آب باطری را کنترل کنید. میزان آب باطری ماشین موجود در محفظه باطری بایستی ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر بالاتر از صفحات سربی آن باشد. در صورتی که میزان آب باطری موجود درون محفظه در دوره های زمانی کوتاه بخار شود و سطح آب باطری کاهش یابد، احتمالا آفتامات دینام خراب است ( شارژ بی از حد (نرمال شارژ باطری چیزی حدود ۱۳٫۵ تا ۱۴٫۵ ولت برق است) ) و در صورت عدم توجه کافی خرابی زود هنگام باطری ماشین را منجر می شود. در صورتی که میزان آب باطری در سلول ها یا همان خانه های باطری زیاد باشد ممکن است شارژ باطری سبب پاشش آن به زیر درب موتور شده و خسارات جدی را به رنگ باعث شود. چه عواملی باعث کاهش عمر باطری ماشین سرعت می شود؟ ۱کج بودن باطری ماشین در جای خود۲استفاده از باتری های تاریخ گذشته۳سولفاته شدن سر باطری ماشین ها۴استارت زدن زیاد در روز و گرفتن بیش از حد توان قدرت باتری خودرو۵استفاده مداوم از کولر ماشین به هنگام ترافیک و پایین بودن دور دینام۶نشت کردن آب باتری از خانه یک باتری به خانه ی دیگر باتری ماشین۷اهمیت ندادن به میزان آب باتری موجود در خانه های باتری و یا مخلوط شدن مواد تخریب کننده با آن. ۸خوردگی قطب های مثبت و منفی باطری (محل های اتصال بست هایی که به موتور و دیگر اجزا می روند) که دلیل از عدم تمیز کردن و شستن به موقع سر باتری می باشد. ۹- این مورد یک مورد خیلی خاص است که توجه به آن خیلی اهمیت دارد – در اغلب موارد بسیار دیده شده باطری هیچ مشکلی ندارد و مصرف کننده به مشکل میخورد – این است که مصرف کننده فکر میکند باطری خراب شده و عیب از باطری است – در ابتدای مقاله اعلام شد همیشه باید باطری شارژ باشد – خیلی وقتها مصرف کننده ها از ماشین خیلی کم استفاده میکنن این عدم استفاده از خودرو باعث میشود باطری بصورت طولانی و پلکانی دچار افت ولتاژ و سپس با خالی شدن شارژ باطری مواجع شود – که باید اعلام کنیم در این یک مورد خاص باطری خوشبختانه سالم است و فقط با شارژ کردن مجدد باطری ردیف میشود و قابل استفاده هستش – که نشانه این که باطری فقط شارژ میخواد این هستش که چرا باطری مشکی میشود

باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین

مطالب بر اساس

انتخاب خودرو< لیست قیمت