تماس با ما
باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

برای باطری به باطری کردن ایمن و صحیح ابتدا :
 

باطری به باطری

  1. کابل های باطری به باطری خود را بیرون بیاورید.

ایده خوبی است که مجموعه ای از کابل های باطری به باطری خریداری شده را  در صندوق عقب خودروی خود بگذارید. اما اگر کابل رابط ندارید، مجبور هستید که شخص نیکوکاری را پیدا کنید که نه تنها مایل باشد که به شما کمک کند، بلکه کابل باتری به باتری هم داشته باشد.

  1. هر دو اتومبیل را در حالت پارک یا ثابت ، روبروی هم  با سوئیچ های خاموش قرار دهید.

  2. سرپوش ها  را از هر دو باتری جدا کنید

باتری ها گاز انفجاری هیدروژن متساعد می کنند و یک جرقه می تواند آن را خاموش کند. اگر سرپوش ها باز باشند، می توانید از چنین انفجاری جلوگیری کنید. (باطری های مهر و موم شده دارای دریچه های ایمنی هستند.)

  1. کابل باطری به باطری را وصل کنید. (بهتر است از کابلهای ضخیم و درجه یک استفاده کنید تا اینکه اتصال بهتر انجام شود)

کابل مثبت در انتهای خود گیره هایی قرمز و کابل منفی در انتهای خود گیره هایی آبی دارد. بسیار مهم است که آنها را به درستی متصل کنید:
 

کابل باطری به باطری

  1. در ابتدا، یکی از گیره های قرمز را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید( علامت “POS” یا “+” بر روی خود دارد، یا بزرگتر از ترمینال منفی است.)

  2. گیره ی قرمز دیگر را به ترمینال مثبت باتری خودروی دیگر وصل کنید.

  3. یکی از گیره های سیاه را به ترمینال باتری خودروی دیگر متصل کنید.

  4. آخرین گیره ی سیاه را به سطح فلزی بدون رنگ بر روی ماشین خود که نزدیک به کاربراتور یا باتری ماشین نیست متصل کنید.

  5. سعی کنید وسیله نقلیه خود را روشن کنید.

اگر روشن نشد، اطمینان حاصل کنید که کابل ها به درستی وصل شده اند و موتور خودروی دیگر را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روشن نگه دارید. سپس دوباره سعی کنید ماشین خود را روشن کنید. اگر باز هم روشن نشد، ممکن است برای باتری شما کمک هم جواب ندهد.

  1. کابل ها را جدا کنید،

ماشین خود را خاموش نکنید و برای دوباره شارژ کردن باتری خودرو مدتی رانندگی کنید.

گاهی وقتها پیش می اید که مدتی طولانی ماشین را روشن نکرده ایم و پس از استارت ماشین روشن نمی شود و سپس به فکر باطری به باطری کردن می افتیم – باتری به باتری کردن یکی از راهکارهای روشن کردن ماشین است که باطری خوابیده – پس از باطری به باطری کردن با چند ساعت استفاده کردن باطری FULL میشود . گاهی وقتها پیش می اید که مدتی طولانی ماشین را روشن نکرده ایم و پس از استارت ماشین روشن نمی شود و سپس به فکر باطری به باطری کردن می افتیم – باتری به باتری کردن یکی از راهکارهای روشن کردن ماشین است که باطری خوابیده – پس از باطری به باطری کردن با چند ساعت استفاده کردن باطری FULL میشود . گاهی وقتها پیش می اید که مدتی طولانی ماشین را روشن نکرده ایم و پس از استارت ماشین روشن نمی شود و سپس به فکر باطری به باطری کردن می افتیم – باتری به باتری کردن یکی از راهکارهای روشن کردن ماشین است که باطری خوابیده – پس از باطری به باطری کردن با چند ساعت استفاده کردن باطری FULL میشود .برای باطری به باطری کردن ایمن و صحیح ابتدا :کابل های باطری به باطری خود را بیرون بیاورید. ایده خوبی است که مجموعه ای از کابل های باطری به باطری خریداری شده را در صندوق عقب خودروی خود بگذارید. اما اگر کابل رابط ندارید، مجبور هستید که شخص نیکوکاری را پیدا کنید که نه تنها مایل باشد که به شما کمک کند، بلکه کابل باتری به باتری هم داشته باشد. هر دو اتومبیل را در حالت پارک یا ثابت ، روبروی هم با سوئیچ های خاموش قرار دهید. سرپوش ها را از هر دو باتری جدا کنید باتری ها گاز انفجاری هیدروژن متساعد می کنند و یک جرقه می تواند آن را خاموش کند. اگر سرپوش ها باز باشند، می توانید از چنین انفجاری جلوگیری کنید. (باطری های مهر و موم شده دارای دریچه های ایمنی هستند.) کابل باطری به باطری را وصل کنید. (بهتر است از کابلهای ضخیم و درجه یک استفاده کنید تا اینکه اتصال بهتر انجام شود) کابل مثبت در انتهای خود گیره هایی قرمز و کابل منفی در انتهای خود گیره هایی آبی دارد. بسیار مهم است که آنها را به درستی متصل کنید:در ابتدا، یکی از گیره های قرمز را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید( علامت “POS” یا “+” بر روی خود دارد، یا بزرگتر از ترمینال منفی است.) گیره ی قرمز دیگر را به ترمینال مثبت باتری خودروی دیگر وصل کنید. یکی از گیره های سیاه را به ترمینال باتری خودروی دیگر متصل کنید. آخرین گیره ی سیاه را به سطح فلزی بدون رنگ بر روی ماشین خود که نزدیک به کاربراتور یا باتری ماشین نیست متصل کنید. سعی کنید وسیله نقلیه خود را روشن کنید. اگر روشن نشد، اطمینان حاصل کنید که کابل ها به درستی وصل شده اند و موتور خودروی دیگر را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روشن نگه دارید. سپس دوباره سعی کنید ماشین خود را روشن کنید. اگر باز هم روشن نشد، ممکن است برای باتری شما کمک هم جواب ندهد. کابل ها را جدا کنید، ماشین خود را خاموش نکنید و برای دوباره شارژ کردن باتری خودرو مدتی رانندگی کنید. برای باطری به باطری کردن ایمن و صحیح ابتدا :کابل های باطری به باطری خود را بیرون بیاورید. ایده خوبی است که مجموعه ای از کابل های باطری به باطری خریداری شده را در صندوق عقب خودروی خود بگذارید. اما اگر کابل رابط ندارید، مجبور هستید که شخص نیکوکاری را پیدا کنید که نه تنها مایل باشد که به شما کمک کند، بلکه کابل باتری به باتری هم داشته باشد. هر دو اتومبیل را در حالت پارک یا ثابت ، روبروی هم با سوئیچ های خاموش قرار دهید. سرپوش ها را از هر دو باتری جدا کنید باتری ها گاز انفجاری هیدروژن متساعد می کنند و یک جرقه می تواند آن را خاموش کند. اگر سرپوش ها باز باشند، می توانید از چنین انفجاری جلوگیری کنید. (باطری های مهر و موم شده دارای دریچه های ایمنی هستند.) کابل باطری به باطری را وصل کنید. (بهتر است از کابلهای ضخیم و درجه یک استفاده کنید تا اینکه اتصال بهتر انجام شود) کابل مثبت در انتهای خود گیره هایی قرمز و کابل منفی در انتهای خود گیره هایی آبی دارد. بسیار مهم است که آنها را به درستی متصل کنید:در ابتدا، یکی از گیره های قرمز را به ترمینال مثبت باتری متصل کنید( علامت “POS” یا “+” بر روی خود دارد، یا بزرگتر از ترمینال منفی است.) گیره ی قرمز دیگر را به ترمینال مثبت باتری خودروی دیگر وصل کنید. یکی از گیره های سیاه را به ترمینال باتری خودروی دیگر متصل کنید. آخرین گیره ی سیاه را به سطح فلزی بدون رنگ بر روی ماشین خود که نزدیک به کاربراتور یا باتری ماشین نیست متصل کنید. سعی کنید وسیله نقلیه خود را روشن کنید. اگر روشن نشد، اطمینان حاصل کنید که کابل ها به درستی وصل شده اند و موتور خودروی دیگر را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روشن نگه دارید. سپس دوباره سعی کنید ماشین خود را روشن کنید. اگر باز هم روشن نشد، ممکن است برای باتری شما کمک هم جواب ندهد. کابل ها را جدا کنید، ماشین خود را خاموش نکنید و برای دوباره شارژ کردن باتری خودرو مدتی رانندگی کنید.

باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین

مطالب بر اساس

انتخاب خودرو< لیست قیمت