باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین وانت زامیاد – باطری مناسب برای ماشین وانت زامیاد ( سایپا )

باطری وانت زامیاد –  باطری وانت نیسان – باتری نیسان – باطری نیسان – باتری وانت نیسان

باطری وانت زامیاد -  باطری وانت نیسان - باتری نیسان - باطری نیسان - باتری وانت نیسان

باطری ماشین وانت زامیاد

نام خودرو وانت زامیاد
باطری فابریکی ۶۰ آمپر (ترمینال معکوس)
قابلیت استفاده باطری ۶۰ – ۷۰ پایه بلند ترمینال معکوس 
باطری پیشنهادی ۶۰ یا ۷۰  ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی