باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین برای پراید – باطری مناسب برای ماشین پراید ( سایپا )

باطری برای ماشین پراید -   - پراید - باتری ماشین برای پراید - باتری پراید - باطری ماشین پراید

باطری ماشین برای پرایدبرای ماشین پراید – باطری ماشین پراید – باطری ماشین برای پراید – باطری پراید

نام خودرو پراید
باطری فابریکی ۵۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۵۰ – ۵۵ – ۶۰ -۶۲ 
باطری پیشنهادی ۵۵ یا ۶۰  ( آمپر )
ادامه مطلب

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی