باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین پیکانتو – باطری مناسب برای ماشین پیکانتو ( کیا موتورز )

 باتری پیکانتو ✸ باتری کیا پیکانتو ✸ باتری ماشین پیکانتو ✸ باطری برای پیکانتو  ✸ باطری کیا پیکانتو ✸ باطری پیکانتو ✸ باطری ماشین پیکانتو

 باتری پیکانتو ✸ باتری کیا پیکانتو ✸ باتری ماشین پیکانتو ✸ باطری برای پیکانتو  ✸ باطری کیا پیکانتو ✸ باطری پیکانتو ✸ باطری ماشین پیکانتو

باطری ماشین باطری ماشین پیکانتو – باتری برای پیکانتو – باتری پیکانتو – باطری پیکانتو

نام خودرو پیکانتو
باطری فابریکی ۴۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۳۵   آمپر 
باطری پیشنهادی ۳۵  ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی