تماس با ما
باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین

باطری ماشین لیفان x60 – باطری مناسب برای ماشین لیفان x60 ( لیفان )

باطری ماشین لیفان X60 ✸ باتری برای لیفان X60 ✸ باتری لیفان X60 ✸ باتری خودرو لیفان X60 ✸ باتری ماشین لیفان X60

باتری ماشین لیفان x60

باطری ماشین لیفان x60

نام خودرو لیفان x60
باطری فابریکی ۸۰ آمپر (ترمینال معکوس)
قابلیت استفاده باطری ۷۰ و ۸۰    آمپر
باطری پیشنهادی ۷۰ – ۷۵  ( آمپر )
باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین

مطالب بر اساس

انتخاب خودرو< لیست قیمت