باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین ساینا – باطری مناسب برای ماشین ساینا ( سایپا )

باطری ماشین ساینا

ساینا

باطری ماشین ساینا

نام خودرو ساینا
باطری فابریکی ۵۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۵۰ – ۵۵ – ۶۰ -۶۲ 
باطری پیشنهادی ۵۵ یا ۶۰  ( آمپر )
ادامه مطلب

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی