باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین رنو کپچر – باطری مناسب برای ماشین رنو کپچر ( رنو )

اطری ماشین رنو کپچر # باتری رنو کپچر # باطری خودرو رنو کپچر # باطری برای رنو کپچر

باطری رنو کپچر - باتری ماشین رنو کپچر - باتری کپچر - باتری برای کپچر

باطری ماشین رنو کپچر

نام خودرو رنو کپچر
باطری فابریکی ۷۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۷۴   آمپر
باطری پیشنهادی  74  ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی