باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین کیا سراتو – باطری مناسب برای ماشین کیا سراتو ( کیا موتورز )

 باتری کیا سراتو ✸ باتری ماشین کیا سراتو ✸ باطری برای کیا سراتو  ✸ باطری کیا سراتو ✸ باطری خودرو کیا سراتو ✸ باطری ماشین کیا سراتو

 باتری کیا سراتو ✸ باتری ماشین کیا سراتو ✸ باطری برای کیا سراتو  ✸ باطری کیا سراتو ✸ باطری خودرو کیا سراتو ✸ باطری ماشین کیا سراتو

باطری ماشین باطری ماشین کیا سراتو – باتری برای کیا سراتو – باتری کیا سراتو – باطری کیا سراتو

نام خودرو کیا سراتو
باطری فابریکی ۶۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۶۰  – 62 آمپر 
باطری پیشنهادی ۶۰ – ۶۲  ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

باطری ماشین سراتو – باطری مناسب برای ماشین سراتو ( سایپا ), (کیاموتورز)

باتری سراتو # خرید باطری سراتو # باطری ماشین سراتو # باطری برای خودرو سراتو # باتری مناسب برای سراتو # باطری سراتو # باطری ماشین سراتو

سراتو

نام خودرو سراتو (سایپا) و (کیا موتوز)
باطری فابریکی ۶۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۶۰ , ۶۲ ,۷۰ آمپر
باطری پیشنهادی ۶۲  ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی