باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

باطری ماشین تیگو ۷ – باطری مناسب برای ماشین تیگو ۷ ( چری )

باطری ماشین تیگو ۷ # باتری برای تیگو ۷ # باتری چری تیگو ۷ # باتری ماشین تیگو ۷   # باتری تیگو ۷ # باطری تیگو ۷ 

باطری ماشین تیگو 7 # باتری برای تیگو 7 # باتری چری تیگو 7 # باتری خودرو تیگو 7 #

باطری ماشین تیگو ۷

نام خودرو تیگو ۷
باطری فابریکی ۶۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۶۰ , ۶۲  آمپر
باطری پیشنهادی  60 , 62 ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

باطری ماشین تیگو ۵ – باطری مناسب برای ماشین تیگو ۵ ( چری )

باطری ماشین تیگو ۵

تیگو 5

باطری ماشین تیگو ۵

نام خودرو چری تیگو ۵
باطری فابریکی ۷۰ آمپر (کوتاه)
قابلیت استفاده باطری ۷۴  آمپر
باطری پیشنهادی  74  ( آمپر )
برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی