باطری ماشین - باتری ماشین - باتری خودرو - باطری خودرو

راهکارهای شارژ کردن باطری ماشین ( باتری ماشین) چگونه است ؟

انوع روش های شارژ کردن باطری


۱) استفاده از خود ماشین برای شارژ کردن باطری ( با هول دادن  و حدود یکساعت از خودرو استفاده کنیم )

شارژ کردن باطری : هول دادن

وقتی ماشین شما روشن باشد باطری هم شارژ می شود. در همه خودروها وقتی روشن هستند به واسطه دینام برق تولید می شود زیرا که “پولی یا هرزگرد” روی دینام به وسیله یک تسمه به “پولی” روی موتور اتصال داده می شود و باطری را شارژ می کند.

در صورتی که در زمان رانندگی باطری ماشین از کار افتاده باشد این امکان وجود دارد که دینام کار نکند و تولید برق انجام نشود.

اگر ماشین دنده اتوماتیک نباشد می توان ماشین را هول بدهید که روشن گردد.

در چنین روشی موجب می شود ماشین تا زمان اندکی روشن شود ولی این روش توصیه نمی شود.


۲) باتری از کار افتاده را به باطری ماشین دیگری وصل کنید (باطری به باطری)

شارژ کردن باطری : باطری به باطری

شارژ کردن باطری ماشین : گاهی برخی از افراد باطری که از کار افتاده را به باطری ماشین سالمی وصل می کنند و باطریشان شارژ می شود و در نهایت خودروشان روشن می گردد.

دقت داشته باشید که باطری های شارژی گاز هیدروژن را تولید می نماید و همین گاز قابل احتراق نیز می باشد به همین جهت توصیه می شود تهویه هوا مناسب باشد و برای کاهش بروز جرقه اقدامات لازم را انجام دهید.


۳) شارژر باطری ( بهترین روش برای شارژ کردن باطری )

شارژ کردن باطری : با دستگاه شارژر

شارژرهای باطری به برق طبیعی خانگی متصل می شوند و وقتی که به ماشین اتصالی ندارند می توانند باطری را شارژ نمایند. شارژ های باطری می توانند به صورت آهسته یا سریع یا خیلی کند باطری را شارژ نمایند و به عنوان یکی از موثرترین روش های هستند که برای شارژ باتری خودرو استفاده می شوند. گاهی این شارژرها می توانند باتری های قدیمی که به وسیله دینام ماشین شارژ نمی شوند را زنده کنند.


۴) شارژرهای خورشیدی

شارژ کردن باطری با پنل خورشیدی

اگر می خواهید برای زمان زیادی ماشین خود را روشن نکنید حتما از یک شارژر خورشیدی استفاده کنید تا شارژ ماشین شما تا زمان برگشتتان محفوظ بماند.

راهکارهای شارژ کردن باطری ماشین ( باتری ماشین) چگونه است ؟ انوع روش های شارژ کردن باطری استفاده از خود ماشین برای شارژ کردن باطری با هول دادن و حدود یکساعت از خودرو استفاده کنیم وقتی ماشین شما روشن باشد باطری هم شارژ می شود. در همه خودروها وقتی روشن هستند به واسطه دینام برق تولید می شود زیرا که “پولی یا هرزگرد” روی دینام به وسیله یک تسمه به “پولی” روی موتور اتصال داده می شود و باطری را شارژ می کند. در صورتی که در زمان رانندگی باطری ماشین از کار افتاده باشد این امکان وجود دارد که دینام کار نکند و تولید برق انجام نشود. اگر ماشین دنده اتوماتیک نباشد می توان ماشین را هول بدهید که روشن گردد. در چنین روشی موجب می شود ماشین تا زمان اندکی روشن شود ولی این روش توصیه نمی شود. باتری از کار افتاده را به باطری ماشین دیگری وصل کنید باطری به باطری شارژ کردن باطری ماشین : گاهی برخی از افراد باطری که از کار افتاده را به باطری ماشین سالمی وصل می کنند و باطریشان شارژ می شود و در نهایت خودروشان روشن می گردد. دقت داشته باشید که باطری های شارژی گاز هیدروژن را تولید می نماید و همین گاز قابل احتراق نیز می باشد به همین جهت توصیه می شود تهویه هوا مناسب باشد و برای کاهش بروز جرقه اقدامات لازم را انجام دهید شارژر باطری بهترین روش برای شارژ کردن باطری شارژرهای باطری به برق طبیعی خانگی متصل می شوند و وقتی که به ماشین اتصالی ندارند می توانند باطری را شارژ نمایند. شارژ های باطری می توانند به صورت آهسته یا سریع یا خیلی کند باطری را شارژ نمایند و به عنوان یکی از موثرترین روش های هستند که برای شارژ باتری خودرو استفاده می شوند. گاهی این شارژرها می توانند باتری های قدیمی که به وسیله دینام ماشین شارژ نمی شوند را زنده کنند. شارژرهای خورشیدی اگر می خواهید برای زمان زیادی ماشین خود را روشن نکنید حتما از یک شارژر خورشیدی استفاده کنید تا شارژ ماشین شما تا زمان برگشتتان محفوظ بماند. راهکارهای شارژ کردن باطری ماشین ( باتری ماشین) چگونه است ؟ انوع روش های شارژ کردن باطری استفاده از خود ماشین برای شارژ کردن باطری با هول دادن و حدود یکساعت از خودرو استفاده کنیم وقتی ماشین شما روشن باشد باطری هم شارژ می شود. در همه خودروها وقتی روشن هستند به واسطه دینام برق تولید می شود زیرا که “پولی یا هرزگرد” روی دینام به وسیله یک تسمه به “پولی” روی موتور اتصال داده می شود و باطری را شارژ می کند. در صورتی که در زمان رانندگی باطری ماشین از کار افتاده باشد این امکان وجود دارد که دینام کار نکند و تولید برق انجام نشود. اگر ماشین دنده اتوماتیک نباشد می توان ماشین را هول بدهید که روشن گردد. در چنین روشی موجب می شود ماشین تا زمان اندکی روشن شود ولی این روش توصیه نمی شود. باتری از کار افتاده را به باطری ماشین دیگری وصل کنید باطری به باطری شارژ کردن باطری ماشین : گاهی برخی از افراد باطری که از کار افتاده را به باطری ماشین سالمی وصل می کنند و باطریشان شارژ می شود و در نهایت خودروشان روشن می گردد. دقت داشته باشید که باطری های شارژی گاز هیدروژن را تولید می نماید و همین گاز قابل احتراق نیز می باشد به همین جهت توصیه می شود تهویه هوا مناسب باشد و برای کاهش بروز جرقه اقدامات لازم را انجام دهید شارژر باطری بهترین روش برای شارژ کردن باطری شارژرهای باطری به برق طبیعی خانگی متصل می شوند و وقتی که به ماشین اتصالی ندارند می توانند باطری را شارژ نمایند. شارژ های باطری می توانند به صورت آهسته یا سریع یا خیلی کند باطری را شارژ نمایند و به عنوان یکی از موثرترین روش های هستند که برای شارژ باتری خودرو استفاده می شوند. گاهی این شارژرها می توانند باتری های قدیمی که به وسیله دینام ماشین شارژ نمی شوند را زنده کنند. شارژرهای خورشیدی اگر می خواهید برای زمان زیادی ماشین خود را روشن نکنید حتما از یک شارژر خورشیدی استفاده کنید تا شارژ ماشین شما تا زمان برگشتتان محفوظ بماند.

برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید

رنگ روی نشانگر چشمی باتری خودرو به چه معنی است؟

چشمی باتری

بر روی بیشتر باتری های ایرانی و باتری های کره ای نشانگری نصب شده که به رنگ های سبز، سیاه یا قرمز و سفید درمیاید و حالت شارژ باتری ماشین را نشان می دهد.
در برخی موارد مشتریان گرامی به دلیل اطلاعات ناکافی، گمان می کنند این چشمی یک قطعه ی الکترونیکی پیچیده است. و بعضی دیگر بر این باور هستند که این چراغ – چراغ سلامت باطری است . در واقع این چراغ فقط یک چراغ برای شارژ بود یا نبود باطری است.

نشانگر یا چشمی باتری

نشانگر یا چشمی باتری ماشین ، تنها یک هیدرومتر ساده (اسید سنج با درج اسید ) است که با اندازه گیری غلظت الکترولیت باتری، به دلیل آنکه انتهای آن داخل الکترولیت باتری قرار می گیرد، به سه رنگ مختلف در میاید.
باید به این نکته اشاره داشت که بعضی مواقع این قطعه ی ساده خراب شده و رنگ چشمی تغییر نمی کند، خود تغییر رنگ نیز نمی تواند به طور یقین موضوعی را اثبات کند.

مفهوم رنگ های روی نشانگر چشمی باتری ماشین

رنگ سبز یعنی شارژ کامل باتری که روی بدنه باطری جلویی رنگ سبز کلمه ok نوشته شده و به این مفهوم است که باطری سالم است. ( یک نکته خیلی مهم بعضی از مشتری ها اعلام میکنن چرا چراغ باطری ماشین نشان سبز هستش اما استارت نمیخوره ؟ چراغ سبز فقط به این معنی هستش که باطری شارژ است نه اینکه باطری سالم است – در واقع وقتی چراغ باطری سبز است و استارت نمیخورد یعنی یکی از خونه ها و صفحات باطری قطع شده و باطری بدلیل شارژ بود همچنان سبز مانده )

– رنگ سیاه یا قرمز و بعضی اوقات سفید (فقط در باطریهای شرکت هیوندا) یعنی شارژ باطری از حد استاندارد پایین تر است با این حال اما خودرو باز هم قادر به استارت زدن می باشد (لازم است این نکته اعلام شود بعضی اوقات به قدری شارژ باطری انقدر پایین است که دیگر امکان روشن کردن ماشین توسط باطری امکان ناپذیر میشود ) که روی بدنه باتری جلوی رنگ سیاه یا قرمز کلمه Charge battery را نوشته و می گویند باتری نیاز دارد توسط دستگاه مجدداً شارژ شود. ( دلایل اینکه چرا چراغ چشمی باطری مشکی میشود درمقاله اعلام شده = کلیک کنید)

راهنمای نشانگر یا چشمی باتری در باطری های کره ایی  راهنمای نشانگر یا چشمی باتری در باطری های ایرانی

– رنگ سفید یعنی باتری کاملاً دشارژ شده و خودرو قادر به استارت زدن نیست. در این حالت روی بدنه باتری جلوی رنگ سفید کلمه Replace نمایش داده می شود و مفهوم آن این است که باتری خراب است و باید تعویض شود.

با یک مثال ساده موضوع را بهتر بررسی می کنیم:
چنانچه چشمی باتری سفید شده باشد، علل آن را بررسی می کنیم: (Replace battery )

۱- دینام خودرو بیش از اندازه شارژ میکند – دینام خودروها اصولا چیزی حدود ۱۳٫۵ ولت الی ۱۴٫۵ ولت برق است . که در صورتی که دینام بیشتر از مقدار ۱۴٫۵ ولت به بالا باشد و هر چه بالاتر باشد باعث میشود باطری زودتر خراب شود – در واقع خود دینام نیست که باعث خرابی میشود بلکه دلیل اصلی این موضوع آفتامات دینام است -( آفتامات این وظیفه رو دارد که برق تولید شده توسط دینام را تنظیم کند )

۲- در خودروهای عمومی (تاکسی ها و آژانس ها ) و خودروهایی که مصرف روزانه بیش از حد نرمال که خیلی ماشین در روز استفاده میشود این اتفاق می افتد که چراغ باطری سفید یا سطح اسید خودرو پایین بیاید – که دلیل این اتفاق فقط استفاده خیلی بالا از خودرو می باشد – وقتی ماشین خیلی در روز کار میکند مخصوصا در تابستان اصولا حرارت موتور بطور طبیعی بالا می رود – بالا رفتن حرارت موتور باعث تبخیر اسید و خشک شدن باطری می شود .

رنگ روی نشانگر چشمی باتری خودرو به چه معنی است؟ بر روی بیشتر باتری های ایرانی و باتری های کره ای نشانگری نصب شده که به رنگ های سبز، سیاه یا قرمز و سفید درمیاید و حالت شارژ باتری ماشین را نشان می دهد در برخی موارد مشتریان گرامی به دلیل اطلاعات ناکافی، گمان می کنند این چشمی یک قطعه ی الکترونیکی پیچیده است. و بعضی دیگر بر این باور هستند که این چراغ – چراغ سلامت باطری است . در واقع این چراغ فقط یک چراغ برای شارژ بود یا نبود باطری است نشانگر یا چشمی باترینشانگر یا چشمی باتری ماشین ، تنها یک هیدرومتر ساده (اسید سنج با درج اسید ) است که با اندازه گیری غلظت الکترولیت باتری، به دلیل آنکه انتهای آن داخل الکترولیت باتری قرار می گیرد، به سه رنگ مختلف در میاید باید به این نکته اشاره داشت که بعضی مواقع این قطعه ی ساده خراب شده و رنگ چشمی تغییر نمی کند، خود تغییر رنگ نیز نمی تواند به طور یقین موضوعی را اثبات کند مفهوم رنگ های روی نشانگر چشمی باتری ماشین– رنگ سبز یعنی شارژ کامل باتری که روی بدنه باطری جلویی رنگ سبز کلمه اوکی – رنگ سیاه یا قرمز و بعضی اوقات سفید (فقط در باطریهای شرکت هیوندا) یعنی شارژ باطری از حد استاندارد پایین تر است با این حال اما خودرو باز هم قادر به استارت زدن می باشد (لازم است این نکته اعلام شود بعضی اوقات به قدری شارژ باطری انقدر پایین است که دیگر امکان روشن کردن ماشین توسط باطری امکان ناپذیر میشود ) که روی بدنه باتری جلوی رنگ سیاه یا قرمز کلمه Charge battery را نوشته و می گویند باتری نیاز دارد توسط دستگاه مجدداً شارژ شود. – رنگ سفید یعنی باتری کاملاً دشارژ شده و خودرو قادر به استارت زدن نیست. در این حالت روی بدنه باتری جلوی رنگ سفید کلمه Replace نوشته شده و به این مفهوم است که باطری سالم است نمایش داده می شود و مفهوم آن این است که باتری خراب است و باید تعویض شود. با یک مثال ساده موضوع را بهتر بررسی می کنیم:چنانچه چشمی باتری سفید شده باشد، علل آن را بررسی می کنیم۱- دینام خودرو بیش از اندازه شارژ میکند – دینام خودروها اصولا چیزی حدود ۱۳٫۵ ولت الی ۱۴٫۵ ولت برق است . که در صورتی که دینام بیشتر از مقدار ۱۴٫۵ ولت به بالا باشد و هر چه بالاتر باشد باعث میشود باطری زودتر خراب شود – در واقع خود دینام نیست که باعث خرابی میشود بلکه دلیل اصلی این موضوع آفتامات دینام ۲- در خودروهای عمومی (تاکسی ها و آژانس ها ) و خودروهایی که مصرف روزانه بیش از حد نرمال که خیلی ماشین در روز استفاده میشود این اتفاق می افتد که چراغ باطری سفید یا سطح اسید خودرو پایین بیاید – که دلیل این اتفاق فقط استفاده خیلی بالا از خودرو می باشد – وقتی ماشین خیلی در روز کار میکند مخصوصا در تابستان اصولا حرارت موتور بطور طبیعی بالا می رود – بالا رفتن حرارت موتور باعث تبخیر اسید و خشک شدن باطری می شود
 

برای مشاهده جزئیات بیشتر کلیک کنید
Page 1 of 512345

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب اتفاقی