تماس با ما
باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین
[تعداد: 1    میانگین: 4/5]

باطری ماشین برای خودرو های شرکت چری (مدیران خودرو – ام وی ام)

             باطری ماشین برای خودروهای شرکت چری عبارت از  :

 شرکت چری  : چری آریزو ۵ – تیگو ۵ – تیگو ۷ – ام وی ام ( ۱۱۰ – ۳۱۵ – ۵۳۰ –  ۵۵۰ – x33 – x22 )

چری : باطری چری آریزو – باتری چری تیگو – باتری چری تیگو ۵ – باتری ام وی ام ۱۱۰

باطری ماشین برای خودرو های شرکت چری (مدیران خودرو - ام وی ام)

چری : باتری ام وی ام ۳۱۵ – باطری ام وی ام ۵۳۰ – باطری ماشین ام وی ام x33 – باتری ماشین ام وی ام x22 – باطری ماشین ام وی ام ۵۵۰

باطری ماشین ام وی ام 110 باطری ماشین ام وی ام 315 باطری ماشین ام وی ام 530
ام وی ام ۱۱۰ = ۴۵ آمپر ام وی ام ۳۱۵ = ۶۰ آمپر ام وی ام ۵۳۰ = ۷۰ و ۷۵ آمپر
باطری ماشین تیگو 7 باطری ماشین تیگو 5 باطری ماشین آریزو 5 - باطری آریزو
تیگو ۷ = ۶۰ آمپر تیگو ۵ = ۷۴ آمپر آریزو = ۶۰ آمپر
باطری ماشین ام وی ام x22 باطری ماشین ام وی ام x33 باطری ماشین ام وی ام 550
ام وی ام ایکس ۲۲ = ۶۰ آمپر ام وی ام ایکس ۳۳ = ۷۰ و ۷۵ آمپر ام وی ام ۵۵۰ = ۶۰ آمپر

باتری برای تیگو ۵ ,باتری تیگو ۵ , باتری خودرو تیگو ۵ , باتری ماشین تیگو ۵ , باطری برای تیگو ۵ , باطری برای خودرو تیگو ۵ , باطری برای ماشین تیگو ۵ , باطری تیگو ۵ , باطری خودرو تیگو ۵ , باطری ماشین تیگو ۵ , باطری مناسب برای تیگو ۵ , باتری تیگو ۵ , باطری تیگو ۵ , باتری ماشین تیگو ۵ , باتری برای تیگو ۵ , باطری برای تیگو ۵ , باطری ماشین تیگو ۵ , باطری خودرو تیگو ۵ , چری , چری آریزو ۵ , باتری برای تیگو ۷ ,باتری تیگو ۷ , باتری خودرو تیگو ۷ , باتری ماشین تیگو ۷ , باطری برای تیگو ۷ , باطری برای خودرو تیگو ۷ , باطری برای ماشین تیگو ۷ , باطری تیگو ۷ , باطری خودرو تیگو ۷ , باطری ماشین تیگو ۷ , باطری مناسب برای تیگو ۷ , باتری تیگو ۷ , باطری تیگو ۷ , باتری ماشین تیگو ۷ , باتری برای تیگو ۷ , باطری برای تیگو ۷ , باطری ماشین تیگو ۷ , باطری خودرو تیگو ۷ , چری چری چری چری , باتری برای آریزو ,باتری آریزو , باتری خودرو آریزو , باتری ماشین آریزو , باطری برای آریزو , باطری برای خودرو آریزو , باطری برای ماشین آریزو , باطری آریزو , باطری خودرو آریزو , باطری ماشین آریزو , باطری مناسب برای آریزو , باتری آریزو , باطری آریزو , باتری ماشین آریزو , باتری برای آریزو , باطری برای آریزو , باطری ماشین آریزو , باطری خودرو آریزو , باتری برای ام وی ام ۱۱۰ ,باتری ام وی ام ۱۱۰ , باتری خودرو ام وی ام ۱۱۰ , باتری ماشین ام وی ام ۱۱۰ , باطری برای ام وی ام ۱۱۰ , باطری برای خودرو ام وی ام ۱۱۰ , باطری برای ماشین ام وی ام ۱۱۰ , باطری ام وی ام ۱۱۰ , باطری خودرو ام وی ام ۱۱۰ , باطری ماشین ام وی ام ۱۱۰ , باطری مناسب برای ام وی ام ۱۱۰ , باتری ام وی ام ۱۱۰ , باطری ام وی ام ۱۱۰ , باتری ماشین ام وی ام ۱۱۰ , باتری برای ام وی ام ۱۱۰ , باطری برای ام وی ام ۱۱۰ , باطری ماشین ام وی ام ۱۱۰ , باطری خودرو ام وی ام ۱۱۰ , باتری برای ام وی ام ۳۱۵ ,باتری ام وی ام ۳۱۵ , باتری خودرو ام وی ام ۳۱۵ , باتری ماشین ام وی ام ۳۱۵ , باطری برای ام وی ام ۳۱۵ , باطری برای خودرو ام وی ام ۳۱۵ , باطری برای ماشین ام وی ام ۳۱۵ , باطری ام وی ام ۳۱۵ , باطری خودرو ام وی ام ۳۱۵ , باطری ماشین ام وی ام ۳۱۵ , باطری مناسب برای ام وی ام ۳۱۵ , باتری ام وی ام ۳۱۵ , باطری ام وی ام ۳۱۵ , باتری ماشین ام وی ام ۳۱۵ , باتری برای ام وی ام ۳۱۵ , باطری برای ام وی ام ۳۱۵ , باطری ماشین ام وی ام ۳۱۵ , باطری خودرو ام وی ام ۳۱۵ , باتری برای ام وی ام ۵۳۰ ,باتری ام وی ام ۵۳۰ , باتری خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باتری ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باطری ام وی ام ۵۳۰ , باطری خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باطری ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری ام وی ام ۵۳۰ , باطری ام وی ام ۵۳۰ , باتری ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باطری خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای ام وی ام ۵۵۰ ,باتری ام وی ام ۵۵۰ , باتری خودرو ام وی ام ۵۵۰ , باتری ماشین ام وی ام ۵۵۰ , باطری برای ام وی ام ۵۵۰ , باطری برای خودرو ام وی ام ۵۵۰ , باطری برای ماشین ام وی ام ۵۵۰ , باطری ام وی ام ۵۵۰ , باطری خودرو ام وی ام ۵۵۰ , باطری ماشین ام وی ام ۵۵۰ , باطری مناسب برای ام وی ام ۵۵۰ , باتری ام وی ام ۵۵۰ , باطری ام وی ام ۵۵۰ , باتری ماشین ام وی ام ۵۵۰ , باتری برای ام وی ام ۵۵۰ , باطری برای ام وی ام ۵۵۰ , باطری ماشین ام وی ام ۵۵۰ , باطری خودرو ام وی ام ۵۵۰ , باتری برای ام وی ام x33 ,باتری ام وی ام x33 , باتری خودرو ام وی ام x33 , باتری ماشین ام وی ام x33 , باطری برای ام وی ام x33 , باطری برای خودرو ام وی ام x33 , باطری برای ماشین ام وی ام x33 , باطری ام وی ام x33 , باطری خودرو ام وی ام x33 , باطری ماشین ام وی ام x33 , باطری مناسب برای ام وی ام x33 , باتری ام وی ام x33 , باطری ام وی ام x33 , باتری ماشین ام وی ام x33 , باتری برای ام وی ام x33 , باطری برای ام وی ام x33 , باطری ماشین ام وی ام x33 , باطری خودرو ام وی ام x33 , باتری برای ام وی ام x22 ,باتری ام وی ام x22 , باتری خودرو ام وی ام x22 , باتری ماشین ام وی ام x22 , باطری برای ام وی ام x22 , باطری برای خودرو ام وی ام x22 , باطری برای ماشین ام وی ام x22 , باطری ام وی ام x22 , باطری خودرو ام وی ام x22 , باطری ماشین ام وی ام x22 , باطری مناسب برای ام وی ام x22 , باتری ام وی ام x22 , باطری ام وی ام x22 , باتری ماشین ام وی ام x22 , باتری برای ام وی ام x22 , باطری برای ام وی ام x22 , باطری ماشین ام وی ام x22 , باطری خودرو ام وی ام x22 , چری – چری – چری – چری – چری – چری – چری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

باطری ماشین ام وی ام ۵۳۰ – باطری مناسب برای ماشین ام وی ام ۵۳۰ ( چری )

باطری ام وی ام ۵۳۰ # باتری ام وی ام ۵۳۰ # باطری ام وی ام ۵۳۰

باطری ماشین ام وی ام 530 # باتری ام وی ام 530 # باطری ام وی ام 530

باطری ماشین ام وی ام ۵۳۰

نام خودرو ام وی ام ۵۳۰
باطری فابریکی ۷۰ آمپر(ترمینال معکوس)
قابلیت استفاده باطری ۷۰ و۷۵  آمپر
باطری پیشنهادی  ۷۰  ( آمپر )

خرید باطری ام وی ام ۵۳۰ # باطری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰ # باتری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ # باطری ام وی ام ۵۳۰ # (ارسال و نصب باطری ۱۰۰% رایگان ) # باتری خودرو ام وی ام ۵۳۰# باطری برای ام وی ام ۵۳۰# باتری ام وی ام ۵۳۰# باطری ام وی ام ۵۳۰# باطری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰# باطری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری خودرو برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری ام وی ام ۵۳۰ , باطری ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری کره ایی مناسب جهت استفاده در خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باتری اتمی جهت استفاده ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ چیست , باطری چی بخرم برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری کره ایی مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ چیه , باطری ماشین برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای خودرو ام وی ام ۵۳۰, باتری اتمی ام وی ام ۵۳۰ , باطری خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باطری اتومبیل ام وی ام ۵۳۰ , باتری خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب جهت استفاده در ماشین ام وی ام ۵۳۰ , , باطری خودرو برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای ام وی ام ۵۳۰ , , باتری ام وی ام ۵۳۰, باطری ام وی ام ۵۳۰ چند آمپر است؟, باطری ام وی ام ۵۳۰ چند امپر, قیمت باطری ام وی ام ۵۳۰ , باتری مناسب ام وی ام ۵۳۰, بهترین باطری ام وی ام ۵۳۰, مشخصات باطری ام وی ام ۵۳۰, باطری اتمی ام وی ام ۵۳۰, باتری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰, باطري مناسب براي ام وی ام ۵۳۰, باطری ام وی ام ۵۳۰, قیمت باطری اتمی ام وی ام ۵۳۰, قیمت انواع باطری ام وی ام ۵۳۰, بهترین باطری برای ام وی ام ۵۳۰, (ارسال و نصب باطری ۱۰۰% رایگان ) # باتری خودرو ام وی ام ۵۳۰# باطری برای ماشین ام وی ام ۵۳۰# باتری ام وی ام ۵۳۰# باطری ام وی ام ۵۳۰# باطری برای خودرو ام وی ام ۵۳۰# باطری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری خودرو برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای ماشین ام وی ام ۵۳۰ , باتری ام وی ام ۵۳۰ , باطری ام وی ام ۵۳۰ , باطری برای ام وی ام ۵۳۰ , باتری برای ام وی ام ۵۳۰ , باطری کره ایی مناسب جهت استفاده در خودرو ام وی ام ۵۳۰ , باتری اتمی جهت استفاده ام وی ام ۵۳۰ , باطری مناسب برای ام وی ام ۵۳۰ چیست , MVM 530 # باتری MVM 530 باطری ماشین ام وی ام ۵۳۰ # باتری ام وی ام ۵۳۰ # باطری ام وی ام ۵۳۰ # باطری برای mvm530 # باتری ماشین ام وی ام ۵۳۰ # باتری برای ام وی ام ۵۳۰ # باطری برای ام وی ام ۵۳۰ # باطری ماشین MVM 530 # باتری MVM 530 # باتری ام وی ام ۵۳۰ # باطری ام وی ام ۵۳۰ # باطری برای mvm530 # باتری ام وی ام ۵۳۰ تقریبا همه ایرانیان برند MVM را با مدل ۱۱۰ و سپس ام وی ام ۵۳۰ و X33 شناختند. خودرویی که توانست در بازار موفق ظاهر شود. طولی نکشید که شاهد حضور انواع مدل‌های سدان، هاچ‌بک و کراس‌اوور این خودروساز در کشورمان بودیم.ام‌وی‌ام ۵۳۰ ، شروع جلب اعتماد ایرانی‌ها به یک برند چینیام‌وی‌ام ۵۳۰ جذابیت ظاهری خاصی ندارد و با رینگ و لاستیک کوچک نسبت به بدنه و صندوق عقب مکعبی شکل طراحی عادی دارد.داخل کابین نیز به نسبت قیمت کیفیت مناسب است و ظاهر ساده ی آن رضایت بخش است.موتور دو لیتری قدرت و شتاب مناسبی فراهم می کند و احتیاجات راننده برای رانندگی عادی و روزمره را کاملاً برآورده می‌نماید.معمولاً خودروهای چینی به داشتن تجهیزات زیاد نسبت به قیمت معروفند و ۵۳۰ هم از این قاعده مستثنی نیست،بعد از ورود به کابین ۵۳۰ با فضایی بزرگ و جادار روبرو می‌شوید. به لطف سقف بلند، افراد قد بلند به راحتی در صندلی جلو می توانند بنشینند در حالی که فضا برای سرنشین عقب همچنان مناسب است.سیستم تعلیق MVM 530 در جلو از نوع مک فرسون و در عقب از نوع اتصالات چندگانه است و عملکرد آنها نرم است و باید در ابتدای رانندگی مراقب فرمان دادن های سریع باشید.در ادامه می توانید مشخصات فنی این خودرو را مشاهده کنید:این خودرو دارای طراحی زیبا و چشم نواز، با اندازه و ابعاد مناسب و کاملا متناسب با ذائقه ایرانی می باشد، ظاهر شیک و مدرن این خودرو با خطوط بدنه آن هماهنگی کامل داشته و از ترکیب متوازنی از چراغهای عقب، ترمز، چراغهای راهنما، مه شکن بهره می برد. در مجموع خودرو دارای ظاهری کارامد و با کارائی بالا می باشد. گیربکس نرم، ضریب دنده های مناسب، رانندگی نرم و لذت بخشی را برای این خودرو به وجود آورده است. گیربکس ۵ سرعته این خودرو با بهره گیری از سیستم کنترل الکترونیکی پیشرفته، با دوام بالا، پنج دنده به سمت جلو و یک دنده به سمت عقب با توان گشتاوری بالا دارد. سیستم کنترل الکترونیکی این خودرو به پردازنده تطبیق پذیر خودکار، با استفاده از منطق فازی مجهز شده است که توان کنترل تعویض دنده، فشار گردش روغن، عبور روغن از خنک کننده را به طور دقیق دارد و به شما اجازه می دهد که تجربه دلپذیری از رانندگی را داشته باشید. در مجموع اطاق جادار و رانندگی روان و فرمان پذیری نرم و مناسب این خودرو آن را به انتخابی مناسب برای کلیه افراد و به خصوص خانواده ها بدل نموده است. موتور این خودرو با حجم ۲ لیتر و قدرت ۱۳۹ اسب بخار بهترین قدرت را متناسب با حجم آن در بین خودروهای هم کلاس دارد. این ماشین مقام اول را در میان خودروهای تولید شده در چین در آزمایش معتبر C-NCAP کسب کرده است. MVM530 از ساختار شاسی و سیستم تعلیق پیشرفته ای بهره مند است. با بهره گیری از همکاری و تکنولوژی شرکت لوتوس، طراح و سازنده خودروهای اسپورت در انگلستان، و بهینه سازی NVH (لرزش صدا و سختی) برای تمام اجزای خودرو، با عملکرد فوق العاده سبکی اروپائی، کنترل آسان، آسودگی و پایداری را ارائه می دهد. فضای داخلی این خودرو شیک و مدرن می باشد و کاملا مشابه خودروهایی در کلاس بالاتر می باشد. اطاق این خودرو از فضای باز و گسترده ای بهره مند می باشد. صندلی های نرم که کاملا در بر گیرنده و مناسب برای مسافتها و سفرهای طولانی می باشد. این خودرو از امکانات رفاهی و آپشن های زیاد بر خوردار می باشد که از جمله می توان به صندلی های چرم، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک اشاره نمود. مدیران خودرواین خودرو دارای طراحی زیبا و چشم نواز، با اندازه و ابعاد مناسب و کاملا متناسب با ذائقه ایرانی می باشد، ظاهر شیک و مدرن این خودرو با خطوط بدنه آن هماهنگی کامل داشته و از ترکیب متوازنی از چراغهای عقب، ترمز، چراغهای راهنما، مه شکن بهره می برد. در مجموع خودرو دارای ظاهری کارامد و با کارائی بالا می باشد. گیربکس نرم، ضریب دنده های مناسب، رانندگی نرم و لذت بخشی را برای این خودرو به وجود آورده است. گیربکس ۵ سرعته این خودرو با بهره گیری از سیستم کنترل الکترونیکی پیشرفته، با دوام بالا،


سوالات متداول مشتریان در باره باتری ماشین ام وی ام ۵۳۰

  • قیمت باتری ام وی ام ۵۳۰ چقدر است؟ قیمت باطری ام وی ام ۵۳۰ پوما یا دلکور؟
  • مشخصات باطری mvm 530 ؟ باتری mvm 530 چند آمپر است ؟ باطری فابریک mvm 530
  • بهترین مارک باطری اتمی برای mvm 530؟ آمپر باطری مناسب mvm 530 چند آمپر می باشد؟
  • باطری برای ام وی ام ۵۳۰ ۷۰آمپر استفاده شود بهتر است یا بیشتر ؟
  • آیا باتری ۷۵ آمپر یا بالاتر آمپر مناسب mvm 530است؟ قیمت باطری اتمی mvm 530 کره ای ؟

*برای دریافت پاسخ به سؤالات فوق لطفا با باطری اطمینان تماس بگیرید.*


 خدمات نصب و گارانتی به صورت شبانه روزی در سطح شهر تهران

۰۲۱۳۳۶۵۲۰۳۲ – ۰۹۱۲۶۶۵۹۹۴۱

بهترین باطری ماشین - باتری ماشین - باطری پوما - باتری پوما - باطری دلکور - باتری دلکور - باطری اتمی - باتری خودرو

باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین

مطالب بر اساس

انتخاب خودرو< لیست قیمت